(¯`·..•.عکس و بیوگرافی بازیگران.•..·´¯)

DVD

زنان نامی قبل از اسلام

هنوز افتخار کن که دختر ایرانی هستی :

90
امرتات : مظهر جاودانگی و بی مرگی و نگهبان گیتی و گیاه.

 

ارتیمیس: در دوره هخامنشیان به عنوان اولین زن به درجه دریا سالاری نیروی دریایی خشایارشاه رسید.

 

پانته آ : زن پنرال افراسیاب فرمانده کادر جاویداون بود .

 

ارتونسین : زن ارتاباز از فرماندهان شجاع داریوش کبیر بود .

 

استاتیرا: دختر داریوش سوم یک فرمانده بود .

 

سورا : دختر اردوان پنجم سپهبد و دست راست پدرش بود و در جنگها دلاورانه در کنار پدرش می جنگید.

 

آذرمیدخت : دختر خسروپرویز پس از خواهرش ( پوراندخت ) به سلطنت رسید .

 

پرین : دختر قباد مشاور و امور قضایی ساسانیان بود .

 

اپارتیک : در کنار رستم فرخزاد تا آخرین قطر خون با متجاوزان عرب جنگید .  ( روحش شاد )

 

نگان : در جنگ های چریکی علیه اعراب شرکت کرد .           ( روحش شاد )

 

بانو : زن بابک خرمدین در کنار شوهرش با اعراب جنگید .            ( روحش شاد )

 

آزاد دیلمی : سال ها با گروه چریکی در جنگل های گیلان علیه اعراب جنگید .     ( روحش شاد )

 

آتوسا : ملکه بیش از 28 کشور آسیایی در زمان امپراتوری داریوش بزرگ.

 

آذر ناهید : ملکه امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهی شاپور اولین بنیانگذار سلسله ساسانی.

 

فرخ رو : به عنوان نخستین وزیر زن در تاریخ ایران ثبت شده .

 

گردیه : سردا ، خواهر بهرام چوبین و بعد از برادرش فرماندهی را در دست گرفت و در جنگ با چین تن به

تن با انها جنگید .

 

شعر فردوسی در مورد آن :

 

همه لشکر چین بر هم شکست          بسی کشت و افکند و چندین به سخت

 

سراسر همه دشت شد رود خون        یکی بی سر و دیگر سرنگون

 

به شهریار دلیران کشید                 به روز چهارم به آموی شد

                  

   ندیدی زنی تو جهانجو شد

 

آسپاسیا : همسر دوم کورش که سردار بود .

 

آمسترس : دختر داریوش دوم پابه پای پدر جنگید .

 

پریساتیس : همسر داریوش دوم که پا به پای همسرش و دخترش به جنگ و پیکار می رفت .

 

داناک، گلبویه ، ماه آذر ، مهریار: سرداران ساسانی و...


34

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۰۶/۱۴ساعت 19:45  توسط DVD  |